กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง

กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง เริ่มจากขั้นตอนการออกแบบและวิจัย เพื่อออกแบบและคิดค้นสูตรตำรับที่เหมาะสมกับความต้องการของ ลูกค้า ยกเว้นในกรณีของบริษัทจ้างผลิต ที่ทางผู้จ้างอาจมีสูตรตำรับมาให้แล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่ในการคิดสูตร โดยทั่วไปแล้วจะเป็น เจ้าหน้าที่ R&D (Research and development) เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบในสูตรว่า มีหน้าที่อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงเริ่มมาทดลองทำในระดับ Lab scale และพัฒนาสูตรให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มผลิตจริง

เมื่อคิดค้นสูตรตำรับที่เหมาะสมแล้ว ส่งให้ลูกค้าทดลอง และลูกค้าคอนเฟริมในสูตรตามนั้น ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามวิธีที่กำหนด ต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น และได้มาตรฐานการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิตด้วย

Pure Water System

Manufacturing formula system

Assembly Line

การออกแบบ

ด้วยทีมงานคุณภาพและมากประสบการณ์ของเรา เราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตรงกับความต้องการของตลาด หรือ คอนเซปท์ของลูกค้าผู้ประกอบการณ์เพื่อยอดขายและความพึงพอใจสูงสุด

กระบวนการบรรจุภัณฑ์

สำหรับกระบวนการบรรจุภัณฑ์นั้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันค่ะ กว่าจะมาเป็นเครื่องสำอางแต่ละชิ้นนั้นจะมีการบรรจุอย่างไร ลองไปดูกันค่ะ

1. primary Packaging ในส่วนแรกนะค่ะ คือการบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก ซึ่งการบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ จะเป็นการบรรจุที่ตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดยจะเริ่มจากการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ (Forming) ไม่ว่าจะเป็นกระปุก หลอด ขวดต่างๆ และหลังจาก นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเติม (Filling) ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ และสุดท้ายก็จะถูกปิดผนึก (Sealing) จนกลายมาเป็นเครื่องสำอางที่เราใช้ๆ กันในท้องตลาดค่ะ

2. Secondary Packaging ส่วนถัดมาก็คือส่วนของการบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง คือการนำตัวสินค้าที่ถูกบรรจุ เสร็จสิ้นจากกระบวนการขั้นแรกมาบรรจุลงหีบห่อ โดยมีกระบวนการจัดเรียง สินค้า (Sorting) และบรรจุลงกล่อง (Boxing) และสุดท้ายการผนึกหีบห่อ (Foliating) เพื่อที่จะได้แพคสินค้าที่บรรจุสินค้าปริมาณมากพร้อมถูกนำส่งต่อไปการใช้

3. End-of-line ในส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนของการบรรจุเพื่อขนย้ายสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทาง โดยมีกระบวนการจัดเรียงกล่อง หรือแพคเก็จเข้าสู่พาเลท (Palletizing) และปิดผนึกกล่องสินค้า (Wrapping and Sealing) เพื่อส่งออกไปยังลูกค้าค่ะ

กระบวนการบรรจุภัณฑ์

สำหรับกระบวนการบรรจุภัณฑ์นั้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันค่ะ กว่าจะมาเป็นเครื่องสำอางแต่ละชิ้นนั้นจะมีการบรรจุอย่างไร ลองไปดูกันค่ะ

1. primary Packaging ในส่วนแรกนะค่ะ คือการบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก ซึ่งการบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ จะเป็นการบรรจุที่ตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดยจะเริ่มจากการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ (Forming) ไม่ว่าจะเป็นกระปุก หลอด ขวดต่างๆ และหลังจาก นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเติม (Filling) ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ และสุดท้ายก็จะถูกปิดผนึก (Sealing) จนกลายมาเป็นเครื่องสำอางที่เราใช้ๆ กันในท้องตลาดค่ะ

2. Secondary Packaging ส่วนถัดมาก็คือส่วนของการบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง คือการนำตัวสินค้าที่ถูกบรรจุ เสร็จสิ้นจากกระบวนการขั้นแรกมาบรรจุลงหีบห่อ โดยมีกระบวนการจัดเรียง สินค้า (Sorting) และบรรจุลงกล่อง (Boxing) และสุดท้ายการผนึกหีบห่อ (Foliating) เพื่อที่จะได้แพคสินค้าที่บรรจุสินค้าปริมาณมากพร้อมถูกนำส่งต่อไปการใช้

3. End-of-line ในส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนของการบรรจุเพื่อขนย้ายสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทาง โดยมีกระบวนการจัดเรียงกล่อง หรือแพคเก็จเข้าสู่พาเลท (Palletizing) และปิดผนึกกล่องสินค้า (Wrapping and Sealing) เพื่อส่งออกไปยังลูกค้าค่ะ

Global no.1 Beauty in Korea

ออฟฟิศประเทศไทย 228/38 เดอะริคโคเทาวน์ ถ.วัชรพลร่วมมิตรพัฒนา ต.ท่าแร้ง ข.บางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์  : 092-664-9369  อีเมล : rnlkcos@hanmail.net

©2018 RnLK Cosmetic Co.,Ltd. | Design by webswaker company limited