• 092-664-9369 rnlkcos@hanmail.net

เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์กับเจ้าหญิงมาเรียอมอร์แห่งฟิลิปปินส์

เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์กับเจ้าหญิงมาเรียอมอร์แห่งฟิลิปปินส์

หมวดหมู่ : ข่าวสาร / กิจกรรม
เป็นเกียรติอย่างยิ่งเพคะ ที่ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกาล่าดินเนอร์กับเจ้าหญิง ร่วมโต๊ะเดียวกัน เจ้าหญิงมาเรียอมอร์และได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ในการสนับสนุน โครงการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ และร่วมรับประทานอาหารกับพระสหาย และเจ้าหญิงพระองค์น้อย พร้อมทั้งท่านผู้หญิง ซึ่งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rnlkcos.com
Line ID : @rnlkcos (มี @ ด้วยนะคะ)
Kakoa talk : ohzaa1
Wechat : nina5700
Email : rnlkcos@hanmail.net
Ig : rnlkcos
Facebook : rnlkcos โรงงานผลิตเครื่องสำอางเกาหลี
Email : rnlkcos@hanmail.net